Për Ne
Për Ne
 MISIONI
 Aktivitetet organizative dhe sportive në shenjëtari,  kanë për qëllim organizimin e të rinjëve dhe të qytetarëve për tu njohur, shoqëruar në mes veti në vend dhe në Botë, si dhe për të sprovuar shkathtësitë e veta në garim me mocanikët e shteteve tjera. Shenjëtaria është dëshmuar si sport relaksues dhe qetësues, që ndikon pozitivisht në qëtsimin shpirtror dhe mu për këtë arësye është edhe shumë i dobishëm. Pregaditja e lartë fizike, qetësimi statik maksimal, koordinimi i të pamurit të shenjestrave, tërheqja e këmbzës në momentin e duhur, përshtatja me ndryshimet atmosferike të kohës në momentin e ushtrimit apo garimit, përbëjnë dhjetra elemente që duhet harmonizuar në të njëjtën kohë.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 KRYETARI
 
 
 
Ali Pllana, kryetar i FSHSK-së
 
Adresa: Kuvendi i Bujanit nr.5, 10.000 Prishtinë, Kosovë,
Telefoni:   +381 (0) 38 244 473,
Tel.Mob.:  +377 (0) 44 278 700.
Fax:           +381 (0) 38 226 433,
E-mail: Ali Pllana f_sh_kos@hotmail.com.
                                                                                                                                        
Pregatitja shkollore: Fakulteti Ekonomik,
 
Profesioni në karier: Drejtor i NSHT »Mekanizimi« në Prishtinë.
 
Ushtrimi i sportit:  Atletikë dhe shenjëtari
 
Kariera sportive:   Atletikë: Kampion i Kosovës 400, 800 dhe 1500 m, (1960) dhe gjatë studimeve në Shkup, rekorder në 400 m me pengesa dhe kampion 800, 1500 m etj.Maqedonisë.
Kampion i Jugosllavisë në 800 m për junior. 
 
Shenjëtari: Kampion dhe rekordmen i Kosovës në shumë disiplina në periudhë 1962-1987. Në Jugosllavi, në gjuajtje me pushkë kal. i madhë në 300m, vendi parë /Jajcë/  në vitet 1971/72/73  dhe
Kampion i Jugosllavisë në vitin 1978 në Lubjanë.
 
Funksionet në sport: Sekretar i përgjithshëm i Lidhjes së Shenjëtarëve të Kosovësnë periudhë 1968-1987.
 
Kryetar i LSHSK-së nga viti 2000.
 
Publikime: Autor i Librit »Bazat e Shenjëtarisë Sportive« 2003, dhe publikime në »Elan«, etj.
 
 
 
Organet Qeverisese
 
Kuvendi i Federatës së Shejtarisë:
 
Ali Pllana, Mursel Ahmeti, Dragan Rajkoviq, Rifat Memollaku, Gëzim Hazrolli, Shefket Ismajli, Hysni Fejzullahu, Afrim Hajdari, Bislim Musliu, Remzi Musliu, Lumturije Pira, Islam Isufi, Sabri Alija, Aziz Nishori, Sami Qerimi, Bekim Aliçkaj, Hashim Mala, Haki Berisha, Pal Selmani, Xhafer Gashi, Agron Jusufi, Fehmi Berisha, Selim Vefaj-Gashi
 
Kuvendi i FSHSK-së  përbëhet nga dy (2) përfaqësues të anëtarëve të autorizuar të FSHSK-së (Klubeve), dhe nga një (1) përfaqësues i FSK-së, PK dhe PAK.
 
Këshilli Drejtues i Fedreatës së Shejtarisë:
 
Ali Pllana, Mursel Ahmeti, Dragan Rajkoviq, Rifat Mermollaku, Gëzim Hazrolli, Shefket Ismajli, Agim Nika, Lumturije Pira, Sami Qerimi, Haki Berisha dhe Afrim Hajdari.
 
Këshilli Mbikëqyrës:
 
Bekim Aliçkaj, Sabri Alija dhe Aziz Nishori.
 
Gjyqi i nderit:
 
Fazli Kajtazi, Ramadan Qehaja dhe Muharrem Imeri.
 
Drejtori i kombtarës:
 
Gëzim Hazrolli 
 
 
 
Historiku
 
 
Federata e Shenjëtarisë Sportive e Kosovës, FSHSK                                        
                                                                                                                       
Selia:          
 
1000 Prishtinë, Kosovë,                                                                    
 Rr, Agim Ramadani nr.43, Shtëpia e Sporteve.      
 
Themeluar më 26 Mars të vitit 1948, në Prishtinë. 
 
 Më poshtë gjeni aktet normative të federatës.
 
 
RISI NË SHENJËTARI
RISI NË SHENJËTARI Viti 2013 është viti i zbatimit të legjislacionit  dhe i zhvillimit të Programit sportiv me futjen
REZULTATI I GARAVE NË KAMPIONATIN E KOSOVËS NË SHENJËTARI 2012
REZULTATI I GARAVE NË KAMPIONATIN E KOSOVËS NË SHENJËTARI 2012 Prishtinë,06.1 0.20 12Sot, në Prishtinë, përfundoi Kampionati i Kosovës në shenjëtari në të dy
KAMPIONATI NË PROGRAMIN NDËRKOMBËTAR
KAMPIONATI NË PROGRAMIN NDËRKOMBËTAR Më 19.11.2011, në Poligonin e Shenjëtarisë në Pallatin e Rinisë dhe Sporteve në Prishtinë, u
KUPA E PAVARËSISË
KUPA E PAVARËSISË Në kuadër të kremtimit të katërvjetorit të shpalljes së Pavarësisë të Republikës së Kosovës, në
Njoftim për mbajtjen e kuvendit të FSHK-së
Njoftim për mbajtjen e kuvendit të FSHK-së Këshilli drejtues i FSHSK-së, ka vendosur që më 20 tetor 2012, të mbajë Kuvendin zgjedhor të
Kupa Adem Jashari
Kupa Adem Jashari Kupa Adem Jashari 03.03.2012