Për Ne
Për Ne
 MISIONI
 Aktivitetet organizative dhe sportive në shenjëtari,  kanë për qëllim organizimin e të rinjëve dhe të qytetarëve për tu njohur, shoqëruar në mes veti në vend dhe në Botë, si dhe për të sprovuar shkathtësitë e veta në garim me mocanikët e shteteve tjera. Shenjëtaria është dëshmuar si sport relaksues dhe qetësues, që ndikon pozitivisht në qëtsimin shpirtror dhe mu për këtë arësye është edhe shumë i dobishëm. Pregaditja e lartë fizike, qetësimi statik maksimal, koordinimi i të pamurit të shenjestrave, tërheqja e këmbzës në momentin e duhur, përshtatja me ndryshimet atmosferike të kohës në momentin e ushtrimit apo garimit, përbëjnë dhjetra elemente që duhet harmonizuar në të njëjtën kohë.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 KRYETARI
 
 Gëzim Hazrolli, kryetar i FSHSK-së
 
Adresa: Kuvendi i Bujanit nr.5, 10.000 Prishtinë, Kosovë,
Telefoni:   ,
Tel.Mob.: .
Fax:           ,
E-mail:
  
 
Organet Qeverisese
 
Kuvendi i Federatës së Shejtarisë:
  
Kuvendi i FSHSK-së  përbëhet nga dy (2) përfaqësues të anëtarëve të autorizuar të FSHSK-së (Klubeve), dhe nga një (1) përfaqësues i FSK-së, PK dhe PAK.
 
Këshilli Drejtues i Fedreatës së Shejtarisë:
 
Gëzim Hazrolli, Agron Jusufi, Haki Berisha, Agron Mala, Shefqet Ismajli, Bislim Musliu, Afrim Hajdari, Safet Qerimi, Arsim Shaqiri
 
Këshilli Mbikëqyrës:
 
 
Gjyqi i nderit:
 
 
Drejtori i kombtarës:
 
 
 
 
Historiku
 
 
Federata e Shenjëtarisë Sportive e Kosovës, FSHSK                                        
                                                                                                                       
Selia:          
 
1000 Prishtinë, Kosovë,                                                                    
 Rr, Agim Ramadani nr.43, Shtëpia e Sporteve.      
 
Themeluar më 26 Mars të vitit 1948, në Prishtinë. 
 
 Më poshtë gjeni aktet normative të federatës.
 
 
Kampionati i Republikës së Kosovës
Kampionati i Republikës së Kosovës Nënë organizimin e Federatës së Shenjëtarisë Sportive të Kosovës,  sot në Prishtinë në pallatin e
RISI NË SHENJËTARI
RISI NË SHENJËTARI Viti 2013 është viti i zbatimit të legjislacionit  dhe i zhvillimit të Programit sportiv me futjen
REZULTATI I GARAVE NË KAMPIONATIN E KOSOVËS NË SHENJËTARI 2012
REZULTATI I GARAVE NË KAMPIONATIN E KOSOVËS NË SHENJËTARI 2012 Prishtinë,06.1 0.20 12Sot, në Prishtinë, përfundoi Kampionati i Kosovës në shenjëtari në të dy
KAMPIONATI NË PROGRAMIN NDËRKOMBËTAR
KAMPIONATI NË PROGRAMIN NDËRKOMBËTAR Më 19.11.2011, në Poligonin e Shenjëtarisë në Pallatin e Rinisë dhe Sporteve në Prishtinë, u
KUPA E PAVARËSISË
KUPA E PAVARËSISË Në kuadër të kremtimit të katërvjetorit të shpalljes së Pavarësisë të Republikës së Kosovës, në
Njoftim për mbajtjen e kuvendit të FSHK-së
Njoftim për mbajtjen e kuvendit të FSHK-së Këshilli drejtues i FSHSK-së, ka vendosur që më 20 tetor 2012, të mbajë Kuvendin zgjedhor të