Njoftim për mbajtjen e kuvendit të FSHK-së
Njoftim për mbajtjen e kuvendit të FSHK-së
Këshilli drejtues i FSHSK-së, ka vendosur që më 20 tetor 2012, të mbajë Kuvendin zgjedhor të FSHSK-së.
 
Për kompletimin e materialeve për Kuvend, klubet janë të obliguara që deri më 08.10.2012, Federatës ti dorëzojnë këto të dhëna:
 
      1.  Regjistrin e anëtarëve – garuesve sipas grupmoshës me gjendje 01.09.2012.
 
      2.  Raportin e shkurtër për aktivitetet e zhvilluara dhe vështirësit që i kanë përcjellë gjatë
           4 – viteve të fundit.
 
      3.  Raportin e mjeteve financiare të lejuara nga Drejtoria e Sportit të Komunës dhe nga
           burimet tjera për zhvillimin e aktiviteteve për periudhë 4 – vjeçare.
 
      4.  Emrat e 3 delegatëve (1. femër) me Autorizime të shkruara nga Klubi, të zgjedhur për
           Kuvendin e FSHSK-së.
           Delegatët nuk kanë të drejt të jenë të përfshirë edhe në ndonjë Federatë tjetër.
 
Materialet e dërguara pas afatit të sipërm nuk do të jenë pjesë e materialeve për Kuvend të FSHSK-së.
 
Nëse i përmbaheni afatit të caktuar, e lehtësoni edhe pregaditjen dhe kompletimin e materialeve në fjalë 
List of videos
Raport për Lojërat Olimpike Verore Tokio 2020.
Raport për Lojërat Olimpike Verore Tokio 2020. Lënda: Raport për zhvillimin e ceremonisë solemne të nënshkrimit të kontratave me sportistët të
Kampionati i Republikës së Kosovës
Kampionati i Republikës së Kosovës Nënë organizimin e Federatës së Shenjëtarisë Sportive të Kosovës,  sot në Prishtinë në pallatin e
RISI NË SHENJËTARI
RISI NË SHENJËTARI Viti 2013 është viti i zbatimit të legjislacionit  dhe i zhvillimit të Programit sportiv me futjen
REZULTATI I GARAVE NË KAMPIONATIN E KOSOVËS NË SHENJËTARI 2012
REZULTATI I GARAVE NË KAMPIONATIN E KOSOVËS NË SHENJËTARI 2012 Prishtinë,06.1 0.20 12Sot, në Prishtinë, përfundoi Kampionati i Kosovës në shenjëtari në të dy
KAMPIONATI NË PROGRAMIN NDËRKOMBËTAR
KAMPIONATI NË PROGRAMIN NDËRKOMBËTAR Më 19.11.2011, në Poligonin e Shenjëtarisë në Pallatin e Rinisë dhe Sporteve në Prishtinë, u
KUPA E PAVARËSISË
KUPA E PAVARËSISË Në kuadër të kremtimit të katërvjetorit të shpalljes së Pavarësisë të Republikës së Kosovës, në
Nënë organizimin e Federatës së Shenjëtarisë Sportive të Kosovës,  sot në Prishtinë në pallatin e Rinis dhe Sporteve në poligonin e shenjëtarisë u mbajt  “Kampionati i Republikës së Kosovës” në
Njoftim për aktivitetet e zhvilluara në Federatën e Shenjëtarisë Sportive të Kosovës në arenën ndërkombëtare.
Prishtinë, 11.02.2017Nën organizimin e Federatës së Shenjëtarisë Sportive të Kosovës në Prishtinë, u mbajt gara Kupa “Pavarësia 9”, e cila është organizuar në kuadër të manifestimeve