Na kontaktoni
Address: 1000 Prishtinë, Kosovë, Rr, Agim Ramadani nr.43, Shtëpia e Sporteve.